Uzman Doktor Petek Uzay Çetinkaya

Doğum Tarihi: 17.05.1986

Doğum Yeri: Mustafakemalpaşa

Medeni Hali: Evli, 1 Çocuk annesi

Eğitim

2001-2004 yılları arasında TC Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesinde okudu.

2005  – 2011 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Okudu.

2013 – 2018  yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı ihtisasını yaptı.

Deneyim

2011 – 2012  yılları arasında Havsa Devlet Hastanesi’nde görev yaptı

2013 – 2018  yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı ihtisasını yaptı.

2018 – 2020 yılları arasında TC Sağlık Bakanlığı Ortaca Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

2020 kendi polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Sertifikalar /Kurs/Kongre Katılımları:

 • Akut Cinsel Saldırı Olgularına Multidisipliner Yaklaşım Çalıştayı, 30-31 Temmuz 2013 ,Muğla
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği bölgesel eğitim toplantısı, 26 Nisan 2014, Dalaman
 • 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya
 • XXII. Ulusal Allerji ve İmmunoloji Kongresi, 28 Kasım-02 Aralık  2015-Antalya
 • 1.Pediatri Akademisi, 29 Eylül-1 Ekim 2017, Bodrum
 • 14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 11 – 14 Mart 2018, Bursa
 • 55.Türk  Pediatri Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs 2019, K.K.T.C
 • 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim – 3 Kasım 201, KKTC
 • Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2018
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Sertifikası, 2020

Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Topal Y., Topal H., Çapanoğlu M., Uzay Çetinkaya P., Kocabaş CN., 2014. Anaphylaxis related with positively charged white-cell reduction filters. TransfusApherSci
 • Örensoy A., Bozabalı S., Hızlısoy S., Uzay Çetinkaya P., Kocabas CN., 2016. PreclinicalMedicalEducation in TurkeythroughtheStudents’ Perspectiveand Knowledge of ResearchActivities. CyprusJournal of Medical SCİENCES

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Uzay Çetinkaya.,P., Güvenir.,H., Çetinkaya.,E., Kocabaş.,CN., 2016. İnternette Atopik Dermatit ile İlgili Bilgiler Ne Kadar Güvenilir: How Reliable is the Information in the Internet on AtopicDermatitis? ResearchArticle;  AsthmaAllergyImmunol 2016;14:1-7.

Hakan.,N., Uzay Çetinkaya.,P., Aydın.,M., 2019. Tanatoforik Displazi Tip 1 Tanısı Konulan Bir Yenidoğan Olgusu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi  2019;33(3):191-194

Poster Sunumları

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Posterler

Uzay Çetinkaya P., Güvenir H., Çetinkaya E., Kocabaş CN., 2016. How reliable is atopic dermatitis on the internet?. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congres 11 – 15 June 2016 Vienna, Austria. European Academy of Allergy and ClinicalImmunology. ALLERGY Volume:71 Special Issue: SI Supplement:102 Pages:118-278 Meeting Abstract:498 Published: June 2016

Ulusal Toplantılarda Sunulan Posterler

Uzay Çetinkaya P, Hakan N, Aydın M. Tanatoforik Tip 1 Tanısı Konulan bir Yenidoğan Olgusu. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-2 Mayıs 2019, Kıbrıs. Bildiri kitabı: P321 – 2014.

Uzay Çetinkaya.,P., Ortanca.,A., Güvenir.,H., Çetinkaya.,E., Kocabaş.,N., 2015. İnternette Atopik Dermatit Ne Kadar Güvenilir?.
Sibel Bozabalı, Petek Çetinkaya, Ece Bayraktar. Süpüratif Lenfadenit Kliniği İle Başvuran Dirençli Kawasaki Hastalığı. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi (15-18 Nisan 2015, Denizli). P-430- Pediatr Heart J 2015;2(Suppl)P:219 – 2015

Serhan Derin,Fatih Mehmet Azık, Yaşar Topal, Hatice Topal, Volkan Karakuş, Petek Uzay Çetinkaya, Murat Şahan, Tansel Erdem Azık, Can Kocabaş.Demir şelatörü kullanan transfüzyon bağımlı hastalarda ototoksisite. – 2015.

Hatice Topal, Müge Toyran, Petek Uzay Çetinkaya, Yaşar Topal, Murat Çapanoğlu, Ersoy Civelek, Can N Kocabaş. Gıda sunulan işletme çalışanlarının besin alerjisi konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. P-060 XXI Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2014. Bodrum, Türkiye. – 2014.

Topal Y, Topal H, Gürel E, Uzay Çetinkaya P, Akçay G, Azık FM, Kocabaş CN. Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya. Bildiri kitabı: P241 – 2014.

Topal H, Gürel E, Topal Y, Uzay Çetinkaya P, Azık FM, Kocabaş CN. Sünnet için lokalanestezik kullanılması ile methemoglobinemi gelişen iki olgu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya. Bildiri kitabı: P250 – 2014.

Topal H, Topal Y, Orhon A, Uzay Çetinkaya P, Azık FM, Kocabaş CN. Steven Johnson sendromu: Olgu sunumu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya. Bildiri kitabı: P205 – 2014.

Yaşar Topal, Hatice Topal, Ulviye Kırlı, Petek Uzay Çetinkaya, Halil Beydilli, Can Naci Kocabaş. Muğla bölgesinde akrep sokmalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri.58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya – 2014.

Topal Y, Topal H, Çetinkaya E, Uzay Çetinkaya P, Beydilli H, Kocabaş CN.Muğla yöresinde meydana gelen yılan sokmalarının epidemiyolojik profili. 58.Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014,Antalya – 2014.